ODKAZY

F.C.I.
Place Albert 1er, 13
B-6530 THUIN
Belgique
www, e-mail: info@fci.be

ÈMKU - Èeskomoravská kynologická unie
Jankovcova 53
170  00 Praha 7
tel: 266 710 829
www, e-mail: cmku@cmku.cz

ÈMKJ - Èeskomoravská kynologická jednota
Plemenná kniha
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
tel: 224 949 510 - Vìra Dvoøáková
www, e-mail: dvorakova@cmkj.info

ÈMMJ - Èeskomoravská myslivecká jednota
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
tel: 224 948 456
www, e-mail: vladimir.broukal@cmmj.cz

KCHLS - Klub chovatelù loveckých slídièù

Jungmannova 25
115 25 Praha 1
www


 
KCHLS - Klub chovatelù loveckých slídièù
sekce retrieverù
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
www, e-mail: sekce@retriver.cz

KCHCF - Klub chovatelù èeských fouskù, o.s.
Jungmannova 25, Praha 1
www, e-mail: jardahajny@seznam.cz

Klub chovatelù nìmeckých krátkosrstých ohaøù
 
Jungmannova 25, Praha 1
www, e-mail: josefnovak.kolin@seznam.cz 

Klub krátkosrstý ohaø se sídlem v Brnì
Jungmannova 25, Praha 1
www, e-mail: kulhankovo.hajemstvi@seznam.cz

Klub krátkosrstý ohaø
Jungmannova 25, Praha 1
www, e-mail: vaclav.vlasak@post.cz

Obchod DO PSÍ MISKY
www

Chovatelská stanice Honzy Broma "z Vltavotýnských lesù" Chovatelská stanice Honzy Broma "z Vltavotýnských lesù"

CHS Saffron Lane Chovatelská stanice Mirka Slavíka a Katky Procházkové "Saffron Lane"

"Anka" - kvalitní kanadské krmivo ANKA CZ, s.r.o. - kvalitní kanadské krmivo
Osecká 319
751 31 Lipník nad Beèvou
www, e-mail: obchod@anka.cz

www.vyberpsa.cz

ZPÌT